خدمات کالری

مشاوره تغذیه رایگان در تمام مدت دریافت پکیج

مشاوره ی حضوری برای افرادی که بسته ی غذایی دریافت می نمایند رایگان است.
اما افرادی که تمایل ندارند بسته ی غذایی را دریافت کنند و فقط نیاز به مشاوره ی حضوری دارند می توانند با کالری تماس گرفته و وقت مشاوره ی حضوری را هماهنگ فرمایند. مشاورین کالری برای ترغیب افراد به روش تغذیه ی سالم پس از دیدار حضوری تا مدت معینی با فرد رژیم گیرنده به عنوان پشتیبان در تماس خواهند بود.

مشاوره در منزل برای افراد سالمند

مشاوره ی حضوری برای تمامی افراد امکان پذیر است ،همچنین سالمندان عزیز و افرادی که امکان مشاوره ی حضوری را ندارند،می توانند با شماره ی ۲۲۶۴۶۴۳۳ تماس گرفته و در خواست خود را جهت مشاوره در منزل مطرح کنند،در اسرع وقت امکان ملاقات فراهم خواهد شد،بدین ترتیب که مشاور پس از دیدار حضوری و راهنمایی های لازم جهت روش تغذیه ی سالم،به صورت هفتگی و یا ماهیانه پشتیبانی رژیم را به صورت تلفنی ویا حضوری ادامه میدهد،بدین صورت فرد را تشویق به ادامه ی رژیم و استفاده از غذاهای سالم ،مینماید.
اکثر سالمندان پس از مشاهده ی حس همراهی از نظر روحی در شرایط بهتری قرار میگیرند و پس از آن برای ادامه دادن به رژیم خود که میتواند برای کاهش وزن،افزایش وزن ویا حتی فقط غذای سلامت برای تثبیت وزن باشد ،ترغیب میشوند

ارسال رایگان پکیج به کلیه نقاط تهران

پس از تنظیم کارشناسی میزان کالری و برنامه غذایی، دستور طبح غذا به آشپزخانه ارسال می گردد. کارشناسان مستقر در محل طبخ غذا به آنالیز مواد اولیه مصرف پرداخته و کلیه مواد اولیه را از لحاظ کیفیت بررسی می نمایند. همچنین کارشناسان به تمام مراحل شستشو و آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا نظارت دارند. آشپزان آموزش دیده سازمان با رعایت قوانین تنظیم شده جهت تهیه غذای سلامت و رژیمی از روش های پخت صحیح استفاده نموده و غذا را آماده می نمایند. سپس کارشناسان به توزین غذای آماده پرداخته و برای هر فرد مقدار غذای مشخص را در بسته غذایی وی قرار می دهند. پس از بررسی و تایید نهایی کارشناسان بسته ها با پیک، به صورت رایگان ارسال می گردد.