نوشته‌ها

روغن ها

سه روغن مناسب برای آشپزی

روغن

کدام روغن ها برای آشپزی مناسب ترند؟

به طور کلی روغن های خوراکی به دو دسته کلی تقسیم میشود. چربی هایی که در دمای اتاق جامد هستند و چربی هایی که در دمای اتاق مایع هستند . چربی های جامد خوراکی عمدتاً حیوانی و از انواع اشباع یا گیاهی هیدروژنه هستند ادامه مطلب …